سایه دادن به لیبل در بیسیک فور اندروید

این کد ساده و ساب ساده به نوشته های درون یک ویو مثل لیبل سایه خیلی زیبایی رو میده
که میتونید مقدار جا و رنگ سایه رو هم تنظیم کنید

Sub SetTextShadow(pView As View, pRadius As Float, pDx As Float, pDy As Float, pColor As Int) 
Dim ref As Reflector ref.Target = pView ref.RunMethod4("setShadowLayer", Array As Object(pRadius, pDx, pDy, pColor), Array As String("java.lang.float", "java.lang.float", "java.lang.float", "java.lang.int")) 
End Sub
  • بهمن تیموری نژاد
  • هیچ
  • 441 بازدید
  • ۰۳ اسفند ۹۷
درباره نویسنده
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0