خواندن اطلاعات باتری

خواندن اطلاعات باتری

Sub Process_Globals
Dim PE As PhoneEvents
End Sub

SubActivity_Create(FirstTime As Boolean)

Activity.LoadLayout("l1") Dim pe As PhoneEvents pe.Initialize("pe")
End Sub

SubPE_BatteryChanged(Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)

If Level =100then
Msgbox(Level,"Battery Level")
End if
End Sub
 
  • بهمن تیموری نژاد
  • هیچ
  • 626 بازدید
  • 02 اسفند 97
درباره نویسنده
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0