انتخاب عکس به عنوان پس زمینه

 

انتخاب عکس به عنوا پس زمینه گوشی

باسلام به دوستان هایتکس اپ
در این اموزش چه جوری عکسی که میخوام به عنوان پس زمینه گوشی قرار بدیم

 

 


Sub SetWallpaper(Dir As String,FileName As String,ChooserTitle As String)
Dim i As Intent
i.Initialize("android.intent.action.ATTACH_DATA","")
i.AddCategory("android.intent.category.DEFAULT")
Dim uri,j As JavaObject
j.InitializeNewInstance("java.io.File",Array(Dir,FileName))
uri = uri.InitializeStatic("android.net.Uri").RunMethod("fromFile",Array(j))
j = i
j.RunMethod("setDataAndType",Array(uri,"image/*"))
i.PutExtra("mimeType", "image/*")
i.WrapAsIntentChooser(ChooserTitle)
StartActivity(i)
End Subاستفاده:

 

SetWallpaper(file.DirRootExternal,"ax.jpg","تکمیل عملیات")
  • بهمن تیموری نژاد
  • هیچ
  • 979 بازدید
  • 07 اسفند 97
درباره نویسنده
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0